Guideline for holdledere

Hvad er en holdleders opgaver?

Holdlederfunktionen er primært en praktisk funktion, hvor opgavefordelingen afstemmes med træneren. Der vil være flere opgaver ved de yngre svømmere, end ved de ældre.

Helt overordnet skal holdleder:

 • Sikre at træneren kan koncentrere sig om svømmerne og deres løb
 • Være kontaktperson for forældre og svømmere under stævnet
 • Være bindeled mellem stævnearrangør og klub under stævnet

Hvis der er tale om et stævne, der varer mindst en hel dag, medbringes holdlederkasse, dvs. holdleder skal:

Under stævnet:

 • Vær synlig under hele stævnet og hjælp svømmerne. Husk at deres opmærksomhed primært at rettet mod svømningen, så giv dem de bedste rammer at forberede sig i. Husk at stævner for K3 og K4, ofte er første gang – vær med til at give dem den bedste oplevelse.
 • Aftal i starten af stævneafsnittet, med træneren, hvad der forventes og hvad træneren har brug for hjælp til.
 • Sammen med træner sikre at alle kommer med til stævnet/at alle er mødt op på stævnestedet.
 • Deltage i holdledermøde og videregive relevant information til træneren/holdet.
 • Afhente og holde styr på eventuelle spisebilletter.
 • Spis sammen med svømmerne.
 • Aftale med træner om behov for at:
 • Hente programmer (Sørg for at træneren har et program)
 • Sende svømmere til start (K4)
 • Sende svømmere til præmieoverrækkelse (K4)
 • Medbringe holdlederkassen i hallen og efterfylde ved behov.
 • Være opmærksom på at svømmerne får spist og drukket, hvor det passer bedst i forhold til den enkelte svømmers løb. Dette aftales med træner.
 • Være opmærksom på at svømmere får tøj og sko på mellem løbene.
 • Høre efter annonceringer over højttaleren (om f.eks. opkald til sekretariatet, medaljeoverrækkelse, o.a.)
 • Ved overnatning har holdlederen ansvaret for, at sovelokalet forlades i samme stand som modtaget. Svømmerne skal selvfølgelig hjælpe.
 • Aftale med træner hvornår der skal være ro, og hvornår man skal op.
 • Være med til at sørge for en god stemning ved at snakke med svømmerne, opmuntre og rose dem. Man skal være der for alle svømmerne.
 • Overdrage relevant information til næste holdleder.
 • Hente madpakker til hjemturen, hvis de er bestilt.

Om aftenen til stævne:

 • Hjælp med at få alle børnene i seng til tiden.
 • Sørge for at alle er trygge.
 • Deltage aktivit i eventuelle aktiviteter for de deltagende hold.

Efter stævnet:

Sikre at alle svømmere kommer med hjem fra stævnet i godt humør.

Aftale med de forældre, der kører, at de skal sørge for, at svømmere enten køres helt hjem eller skal hentes af forældre på p-plads. Svømmere informerer selv forældre, men hjælp med at huske svømmerne på evt. at kontakte forældre.

beholder skal rengøres særligt grundigt med kogende vand.

Kvitteringer,

Med navn, kontonummer og navn på stævne sendes til:

kontor@sollerodsvom.dk

Tips,

til gode ting for holdlederen at medbringe til stævne:

 • Holdledermappe med div. information om stævnet:
 • Tjek https://xn--svmmetider-1cb.dk/staevner/ under det aktuelle stævne
 • Liste med svømmernavne (f.eks. brev udsendt vedr. stævne)
 • Kopi af overnatnings- og madbestillingsseddel (fra k-udvalg)
 • Kuglepenne samt overstregningspenne
 • Plaster og panodiler (panodil må kun uddeles efter aftale med forældre)
 • Nål, tråd, sikkerhedsnåle

Husk

At det at være holdleder er en unik mulighed for at komme tæt på dine børn og de øvrige svømmere samt opleve konkurrencesvømning på tæt hold.

https://sollerodswim.dk/wp-content/uploads/2023/03/Red-2022-logo-1-160x160.png

SØLLERØD SVØMMEKLUB

Vi vil gennem svømning bevare og fremme medlemmernes sundhed og velvære ved i et positivt, inspirerende og lærerigt miljø at tilbyde svømmeaktiviteter for alle aldre og på alle niveauer.

KONTAKT

Tlf. 30 11 04 10
Mail: kontor@sollerodsvom.dk